Home » Research, Innovation and Commercialization

Lawatan Akademik Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)

2 November 2010 No Comment

Tarikh : 5 Mei 2009

Tempat : iLQaM, UiTM

Pusat Pembangunan Akademik (CAD), dari Universiti Teknologi Tun Hussien Onn Malaysia telah melawat Pusat i-Learn pada 5 Mei 09. Tujuan lawatan ini adalah sebagai memantau peningkatan kualiti akademik, pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui perlaksanaan terkini e-Learning dan Learning Management System. Sehubungan itu, barisan felo Pusat i-Learn dan pihak InED telah menyampaikan taklimat mengikut bahagian masing-masing bagi menerangkan gambaran jelas mengenai perlaksanaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan melalui e-learning khususnya di UiTM.

Comments are closed.