Home » Archive

Articles Archive for October 2015

Content, Headline »

[27 Oct 2015 | Comments Off on MOOCs @UiTM | ]
MOOCs @UiTM

Massive Open Online Courses (MOOCs) merujuk kepada penawaran kursus dalam talian secara terbuka yang mengandungi bahan kursus dan aktiviti pembelajaran yang lengkap. Berdasarkan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengembang dan mempertingkatkan akses pendidikan tinggi negara dalam bentuk MOOCs ke peringkat global empat (4) mata pelajaran dalam bentuk MOOCs telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui http://www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Selaras dengan hasrat Kementerian untuk menambah penawaran kursus dalam talian, Pusat i-Learn telah …