Home » Archive

Articles Archive for December 2013

Content »

[30 Dec 2013 | Comments Off on RAKAMAN VIDEO BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN | ]
RAKAMAN VIDEO BAHAN  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pusat i-learn kini mempunyai sebuah studio rakaman yang lengkap dengan pelbagai kemudahan bagi memenuhi keperluan para pensyarah di UiTM menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk video mahupun audio .Para pensyarah boleh mendapatkan bantuan rakaman video dan audio samada di dalam mahupun di luar studio rakaman ,makmal, dewan kuliah dan sebagainya .
Bantuan rakaman yang dipohon mestilah mempunyai kaitan dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran sahaja.Tempoh rakaman video yang dijalankan boleh dilakukan dalam jangkamasa pendek ataupun panjang bergantung kepada keperluan pensyarah berkenaan .
Untuk keterangan lanjut sila hubungi juruteknik Pusat i-Learn : …

System »

[28 Dec 2013 | No Comment | ]
Exam Papers are now available in the i-Learn Portal

 
For the information of all the lecturers and students, the facility to access the on-line Exam Papers is available on the i-Learn Portal. Please go to the i-Library link to get access. Thank you.