Home » Archive

Articles in the Content Category

Content, Headline »

[27 Oct 2015 | Comments Off on MOOCs @UiTM | ]
MOOCs @UiTM

Massive Open Online Courses (MOOCs) merujuk kepada penawaran kursus dalam talian secara terbuka yang mengandungi bahan kursus dan aktiviti pembelajaran yang lengkap. Berdasarkan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengembang dan mempertingkatkan akses pendidikan tinggi negara dalam bentuk MOOCs ke peringkat global empat (4) mata pelajaran dalam bentuk MOOCs telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui http://www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Selaras dengan hasrat Kementerian untuk menambah penawaran kursus dalam talian, Pusat i-Learn telah …

Content, Headline »

[29 Sep 2015 | Comments Off on PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO & TEMA ULANG TAHUN KE-10 PUSAT i-LEARN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA | ]
PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO & TEMA ULANG TAHUN KE-10 PUSAT i-LEARN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Sukacita dimaklumkan Pusat i-Learn UiTM akan menyambut ulang tahun ke-10 penubuhannya pada 1 Disember 2015. Pusat i-Learn berhasrat untuk mencipta logo dan tema ulang tahun. Logo dan tema ini adalah sebagai identiti usia serta tanda pengenalan imej organisasi setelah 10 tahun penubuhan.
Penyertaan pertandingan adalah percuma dan terbuka kepada pelajar universiti dan seluruh warga UiTM. Maklumat lanjut berkaitan syarat, terma, spesifikasi, metodologi penilaian pemenang, hadiah pertandingan dan borang penyertaan boleh didapati di pautan ini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 11 Oktober 2015.

Content »

[17 Sep 2014 | Comments Off on PELAKSANAAN ‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)’ DI IPTA | ]
PELAKSANAAN ‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)’ DI IPTA

Berdasarkan inisiatif Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai perkara di atas, semua IPTA yang menawarkan mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency perlu mengguna pakai dan mengakses 30% daripada kursus mata pelajaran tersebut melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Sebanyak 4 kursus umum Tahun 1 IPTA telah dibangunkan dalam bentuk MOOC oleh 4 IPTA seperti berikut:-
i) TITAS – UPM (https://www.openlearning.com/courses/tamadunislamtamadunasia)
ii) Hubungan Etnik – UKM (https://www.openlearning.com/courses/etnik)
iii) Entrepreneurship – UiTM (https://www.openlearning.com/courses/introductiontoentrepreneurship)
iv) ICT Competency – UNIMAS (https://www.openlearning.com/courses/ictcompetency)
Mohon kerjasama …

Content »

[30 Dec 2013 | Comments Off on RAKAMAN VIDEO BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN | ]
RAKAMAN VIDEO BAHAN  PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pusat i-learn kini mempunyai sebuah studio rakaman yang lengkap dengan pelbagai kemudahan bagi memenuhi keperluan para pensyarah di UiTM menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk video mahupun audio .Para pensyarah boleh mendapatkan bantuan rakaman video dan audio samada di dalam mahupun di luar studio rakaman ,makmal, dewan kuliah dan sebagainya .
Bantuan rakaman yang dipohon mestilah mempunyai kaitan dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran sahaja.Tempoh rakaman video yang dijalankan boleh dilakukan dalam jangkamasa pendek ataupun panjang bergantung kepada keperluan pensyarah berkenaan .
Untuk keterangan lanjut sila hubungi juruteknik Pusat i-Learn : …

Content »

[25 Sep 2013 | Comments Off on HEBAHAN AGIHAN PERISIAN LECTURE MAKER & PANOPTO | ]
HEBAHAN AGIHAN PERISIAN LECTURE MAKER & PANOPTO

Pusat i-Learn ingin memaklumkan bahawa perisian Lecture Maker telah mula diagihkan diperingkat fakulti dan kampus cawangan dengan kerjasama Pejabat InfoTech. Sehubungan dengan itu, sekiranya terdapat persoalan berkaitan perisian terbabit, sila berhubung terus dengan Pusat i-Learn untuk bantuan.

Pusat i-Learn juga ingin membuat hebahan bahawa perisian Panopto tersedia untuk digunapakai oleh para pensyarah bagi tujuan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Sila hubungi En W Adnin di talian 03-5543 5780 | adnin@salam.uitm.edu.my (Pusat i-Learn) untuk sesi penggunaan dan maklumat lanjut.
Sekian terima kasih.

Content, General »

[14 Feb 2012 | 2 Comments | ]
Publication

i-Learn Programs and activities throughout the year 2010, 2011 and early 2012. Please read the bulletin for more information

1. Bulletin 2010
2. Bulletin 2011
3. Bulletin Jan-Jun 2012
4. Bulletin Jun-Dis 20125.Buletin Jan – Jun 2013

Content »

[14 Feb 2012 | No Comment | ]
SME Project : Content Development Unit

Content Development Unit has embarked on a project, the SME (Subject Matter Expert) starting in January, 2008. This project aims to develop the course content of each faculty at UiTM in the form of high-quality multimedia, and will then be uploaded into the i-Learn Portal to be adopted by all the lecturers and students of UiTM as a standard course material. To ensure that training materials will be developed in line with the course being taught, lecturers appointed suggest that SME has taught courses to be developed. Course materials developed …

Content »

[7 Jun 2011 | No Comment | ]
COORDINATION OF TEACHING IN BLENDED LEARNING COURSES FOR GENERIC AND NON-GENERIC

This effort is also consistent with the policy of e-Learning, which was launched by the Minister of Higher Education recently. This approach has already embarked on courses run by involving non-generic and generic officially began in 2009. Below is a list of Generic Code (Blended Learning): –

CSC 134
IMD 101
COM165
MGT162
ECO 120
ACC 106
ACC 206
ACC116
ACC 216
ACC166

Content »

[2 Nov 2010 | No Comment | ]

Pusat i-Learn telah pun memulakan projek SME (Subject Matter Expert) sejak Januari, 2008. Projek ini bertujuan membangunkan kandungan bahan kursus dari setiap fakulti di UiTM ke dalam bentuk multimedia berkualiti tinggi yang kemudiannya akan dimuat naik ke portal i-Learn untuk diguna pakai oleh semua pensyarah dan pelajar UiTM sebagai bahan kursus standard. Bagi memastikan bahan kursus yang akan dibangunkan bertepatan dengan kursus yang diajar, SME yang dilantik adalah dikalangan pensyarah yang mempunyai pengalaman mengajar kursus yang akan dibangunkan. Bahan kursus yang akan dibangunkan juga adalah menepati piawai SCORM.
Sebanyak 3 fasa …