[4 Jan 2016 | Comments Off | ]
The International Journal of e-Learning and Higher Education

The International Journal of e-Learning and Higher Education (IJELHE)- (ISSN: 1985-8620) is the flagship journal of i-Learn Center, Universiti Teknologi MARA. The IJEHLE is biannually published in January and July every year. The journal aspires to be Scopus indexed after periodic issues are published. The objectives of IJELHE are to disseminate and share various aspects of research in e-learning with audience worldwide.

Read the full story »

Featured »

[2 Dec 2015 | Comments Off | ]
Buletin i-Learn 2015

Sila klik untuk mendapatkan buletin Buletin 2015 .

Research, Innovation and Commercialization, System »

[25 Nov 2015 | No Comment | ]
PENDAFTARAN KURSUS MOD BLENDED LEARNING (BL) BAGI SEMESTER DIS – APR 2016

Sebagaimana yang kita telah warwarkan, pendaftaran kursus 3 jam ke atas (tidak termasuk kursus yang telah digazetkan sebagai kursus mod BL oleh fakulti) boleh didaftarkan secara individual oleh setiap pensyarah sebagai kursus mod BL. Pendaftaran kursus dan grup oleh pensyarah sebagai mod BL memberi implikasi pengurangan sebahagian jam bersemuka dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian menggunakan iLearn. Pendaftaran ini dibuka secara rasmi bermula seminggu sebelum kuliah sehingga minggu ketiga kuliah bagi memastikan perjalanan kelas dan penentuan grup pelajar berada dalam keadaan stabil. Kami memohon jasa baik semua …

Content »

[27 Oct 2015 | Comments Off | ]
MOOCs @UiTM

Massive Open Online Courses (MOOCs) merujuk kepada penawaran kursus dalam talian secara terbuka yang mengandungi bahan kursus dan aktiviti pembelajaran yang lengkap. Berdasarkan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengembang dan mempertingkatkan akses pendidikan tinggi negara dalam bentuk MOOCs ke peringkat global empat (4) mata pelajaran dalam bentuk MOOCs telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui http://www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Selaras dengan hasrat Kementerian untuk menambah penawaran kursus dalam talian, Pusat i-Learn telah …