[29 Sep 2015 | Comments Off | ]
PERTANDINGAN MENCIPTA LOGO & TEMA ULANG TAHUN KE-10 PUSAT i-LEARN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Sukacita dimaklumkan Pusat i-Learn UiTM akan menyambut ulang tahun ke-10 penubuhannya pada 1 Disember 2015. Pusat i-Learn berhasrat untuk mencipta logo dan tema ulang tahun. Logo dan tema ini adalah sebagai identiti usia serta tanda pengenalan imej organisasi setelah 10 tahun penubuhan.
Penyertaan pertandingan adalah percuma dan terbuka kepada pelajar universiti dan seluruh warga UiTM. Maklumat lanjut berkaitan syarat, terma, spesifikasi, metodologi penilaian pemenang, hadiah pertandingan dan borang penyertaan boleh didapati di pautan ini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 11 Oktober 2015.

Read the full story »

Uncategorized »

[29 Sep 2015 | Comments Off | ]
i-Learn System DOWN

Dear Users,
Please be informed that the i-Learn Servers will be shut down temporarily due to Hard Disc Problem.
We are truly sorry for any inconveniences caused.

Content »

[17 Sep 2014 | Comments Off | ]
PELAKSANAAN ‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)’ DI IPTA

Berdasarkan inisiatif Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai perkara di atas, semua IPTA yang menawarkan mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency perlu mengguna pakai dan mengakses 30% daripada kursus mata pelajaran tersebut melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Sebanyak 4 kursus umum Tahun 1 IPTA telah dibangunkan dalam bentuk MOOC oleh 4 IPTA seperti berikut:-
i) TITAS – UPM (https://www.openlearning.com/courses/tamadunislamtamadunasia)
ii) Hubungan Etnik – UKM (https://www.openlearning.com/courses/etnik)
iii) Entrepreneurship – UiTM (https://www.openlearning.com/courses/introductiontoentrepreneurship)
iv) ICT Competency – UNIMAS (https://www.openlearning.com/courses/ictcompetency)
Mohon kerjasama …

Research, Innovation and Commercialization, System »

[2 Sep 2014 | No Comment | ]
PENDAFTARAN KURSUS MOD BLENDED LEARNING (BL) BAGI SEMESTER SEPT – JAN 2016

Sebagaimana yang kita telah warwarkan, pendaftaran kursus 3 jam ke atas (tidak termasuk kursus yang telah digazetkan sebagai kursus mod BL oleh fakulti) boleh didaftarkan secara individual oleh setiap pensyarah sebagai kursus mod BL. Pendaftaran kursus dan grup oleh pensyarah sebagai mod BL memberi implikasi pengurangan sebahagian jam bersemuka dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian menggunakan iLearn. Pendaftaran ini dibuka secara rasmi bermula seminggu sebelum kuliah sehingga minggu ketiga kuliah bagi memastikan perjalanan kelas dan penentuan grup pelajar berada dalam keadaan stabil. Kami memohon jasa baik semua …