[27 Oct 2015 | Comments Off | ]
MOOCs @UiTM

Massive Open Online Courses (MOOCs) merujuk kepada penawaran kursus dalam talian secara terbuka yang mengandungi bahan kursus dan aktiviti pembelajaran yang lengkap. Berdasarkan inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengembang dan mempertingkatkan akses pendidikan tinggi negara dalam bentuk MOOCs ke peringkat global empat (4) mata pelajaran dalam bentuk MOOCs telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui http://www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Selaras dengan hasrat Kementerian untuk menambah penawaran kursus dalam talian, Pusat i-Learn telah …

Read the full story »

Research, Innovation and Commercialization, System »

[25 Nov 2015 | No Comment | ]
PENDAFTARAN KURSUS MOD BLENDED LEARNING (BL) BAGI SEMESTER DIS – APR 2016

Sebagaimana yang kita telah warwarkan, pendaftaran kursus 3 jam ke atas (tidak termasuk kursus yang telah digazetkan sebagai kursus mod BL oleh fakulti) boleh didaftarkan secara individual oleh setiap pensyarah sebagai kursus mod BL. Pendaftaran kursus dan grup oleh pensyarah sebagai mod BL memberi implikasi pengurangan sebahagian jam bersemuka dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian menggunakan iLearn. Pendaftaran ini dibuka secara rasmi bermula seminggu sebelum kuliah sehingga minggu ketiga kuliah bagi memastikan perjalanan kelas dan penentuan grup pelajar berada dalam keadaan stabil. Kami memohon jasa baik semua …

Uncategorized »

[29 Sep 2015 | Comments Off | ]
i-Learn System DOWN

Dear Users,
Please be informed that the i-Learn Servers will be shut down temporarily due to Hard Disc Problem.
We are truly sorry for any inconveniences caused.

Content »

[17 Sep 2014 | Comments Off | ]
PELAKSANAAN ‘MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)’ DI IPTA

Berdasarkan inisiatif Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai perkara di atas, semua IPTA yang menawarkan mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Hubungan Etnik, Entreprenuership dan ICT Competency perlu mengguna pakai dan mengakses 30% daripada kursus mata pelajaran tersebut melalui platform OpenLearning yang boleh diakses melalui www.openlearning.com mulai semester 1 sesi akademik 2014/2015.
Sebanyak 4 kursus umum Tahun 1 IPTA telah dibangunkan dalam bentuk MOOC oleh 4 IPTA seperti berikut:-
i) TITAS – UPM (https://www.openlearning.com/courses/tamadunislamtamadunasia)
ii) Hubungan Etnik – UKM (https://www.openlearning.com/courses/etnik)
iii) Entrepreneurship – UiTM (https://www.openlearning.com/courses/introductiontoentrepreneurship)
iv) ICT Competency – UNIMAS (https://www.openlearning.com/courses/ictcompetency)
Mohon kerjasama …